Pappa baby illustrasjon

Det viser styrke å be om hjelp. Livet har ulike faser og det er ulikt hva mennesker trenger hjelp og støtte til i de ulike fasene.

Første steg for mange er å kontakte fastlegen.

Kontakt: Fastlegen (oversikt på helsenorge.no)

Venter du barn eller har ansvar for små barn hjemme, er jordmødre og helsesykepleiere viktige samarbeidspartnere i den kommunen du bor i. De har god oversikt over lokale hjelpetilbud.

Kontakt: Lokale hjelpetilbud (oversikt på helsenorge.no)

Kontakt legevakten hvis du trenger hjelp eller helsefaglige råd utenom fastlege/helsestasjonen åpningstid. Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Kontakt: Legevakter (oversikt på helsenorge.no)

Ammehjelpen gir gratis informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. De hjelper mødre via telefon, epost og sosiale medier. Ammehjelpen drifter og oppdaterer ammehjelpen.no, som med sine mer enn 100 artikler er Norges største nettbaserte kilde til informasjon om amming og morsmelk.

Kontakt: Ammehjelpen.no

Her finner du et nyttig informasjonsskjema om amming og morsmelk.

Familiekontoret kan hjelpe deg til å finne gode løsninger. Familievernet er en nasjonal tjeneste for deg som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp. Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Det behøver ikke å være krise for å komme til familievernkontoret. Tvert i mot er det klokt å gripe tak i problemer i parforholdet tidlig. Mange som oppsøker oss for å få hjelp til parforholdet har slitt en stund, og er usikre på om det går an å jobbe for å få det bedre. Det er ikke uvanlig at vi hører folk si at de har “mistet følelsene” for hverandre.

Kontakt: Bufdir.no

Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Kontakt: barnevernsvakten direkte eller via burdir.no

Behandling nytter! ATV har 30 års erfaring med behandling for mennesker som bruker aggresjon og vold mot sine nærmeste. Vi vet det kan være vanskelig å be om hjelp. I individuell behandling og gruppebehandling sammen med andre som sliter med de samme problemene kan man bli klokere på seg selv og finne gode alternativer til vold.

Kontakt: Alternativ til vold

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Kontakt: Mental Helses hjelpetelefon

Et frivillig familiestøtteprogram som finnes i enkelte kommuner i Norge. Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov.

Kontakt: Home Start Norge

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Kontakt: Krisesentrene i Norge

Har du vært utsatt for vold fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til, eller for voldtekt eller andre seksuelle overgrep? Overgrepsmottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis. Du får hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Enkelte mottak har åpent hele døgnet.

Kontakt: Overgrepsmottakene (dinutvei.no)

Landsforeningen 1001 dager jobber med mental helse under graviditet og etter fødsel. Her kan du få råd og veiledning om mentale helseutfordringer i starten på det nye livet.

Kontakt: Landsforeningen 1001 dager

Littsint.no er en hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er å nå ut med psykologisk kunnskap og en metode slik at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

Kontakt: Litt sint (hjelpeverktøy)

Foreldrehverdag er artikler, filmer og podkast om tema som foreldre møter i hverdagen. Siden lages i samarbeid med erfarne fagpersoner og foreldre. I tillegg til ICDP, bygger Foreldrehverdag på oppdatert kunnskap om barns utvikling.

Kontakt: Foreldrehverdag fra Bufdir

Det finnes mange ulike hjelpetilbud i Norge. Noen dekker hele landet, andre hører hjemme i den enkelte kommune. Her finner du en oversikt over mange av dem.

Kontakt: Oversikt over hjelpetilbud (dinutvei.no)