Stairs

Det er ulikt hvor mye støtte og trøst babyer trenger for å finne roen. Noen ganger er et det nok at barnet ser deg, for å vite at du er der. Andre ganger er maks støtte, som sutt og byssing nødvendig for å stilne gråten. Prøv dere frem og se hvor mye barnet ditt trenger i ulike situasjoner. Da vil barnet etterhvert lære at mamma og pappa hjelper meg når ting er vanskelig. Sammen finner dere ut av det!

Trinnene går fra 1 til 8. Start med trinn 1 og legg til trøst i neste trinn ved behov. Barnet må få litt tid ( 10-15 sekunder) på seg for å se om den støtten du har gitt er nok. La det gå noen sekunder før du går opp et trinn i trøstetrappa.

Begrepet Trøstetrappa er introdusert av Inger Pauline Landsem i boka En bedre start - for deg og din baby.

Å gi trøst etter behov og begrepet trøstbarhet er hentet fra følgende litteratur:
- Nettstedet helsestasjonstjenesten. no (2019) Nettstedet drives av Spedbarnsnettverket og RBUP Øst og Sør
- Vurdering av nyfødte barns adferd (2013) av T. Berry Barazelton og J. Kevin Nugent
- En bedre start- for deg og din baby (2012) av Inger Pauline Landsem og Stig Brøndbo