Tips 10

Vær en trygg og god omsorgsperson

Tips 10_være en trygg og god omsorgsperson

Du er det viktigste mennesket i barnets liv. Det du gjør og sier setter spor – på godt og vondt. Du må vite hva som kan skade barnet, og hvordan du kan håndtere krevende situasjoner.

Råd

Tenk over hvordan du reagerer når du blir sint, stresset eller frustrert. Gjør eller sier du noe som ikke er bra for deg eller barnet ditt? Husk at det er hjelp å få.

En trygg og god barndom legger grunnlaget for resten av livet, og du som omsorgsperson er det viktigste mennesket i barnets liv. Vi vet at konsekvensene av omsorgssvikt, psykisk og fysisk vold og andre typer vold kan være store og vare hele livet. Barn er også mest sårbare for forstyrrelser i utviklingen de første 1000 dagene av livet. De færreste skader barnet sitt med vilje. Men vi vet at det kan komme litt vanskelige situasjoner når du har små barn, og at det kan gjøre deg både sint og frustrert – og kanskje føler du av og til at du mister litt kontrollen. Derfor er det viktig å vite hva som kan skade barnet ditt, og hvordan du kan unngå å miste kontrollen i vanskelige situasjoner.

Vi tenker ofte på vold som slag, spark, kloring og andre typer fysisk vold, men vold er så mye mer – også det vi ikke planlegger eller tenker på som skadelig. Vold er alt du gjør som skader, smerter, skremmer eller krenker.

Vold mot eller mellom mor og far, er også vold mot barn. Å være vitne til vold kan være like skadelig som selv å bli utsatt. Det kan for eksempel være at et barn ser eller hører at noen slår hverandre, krangler høylytt eller slåss. Barn blir redde og utrygge. Enkelte forskere definerer det å være vitne til vold mellom foreldrene som en form for psykisk vold. Andre eksempler på psykisk vold er bruk av ord og stemmer som truer, skader, krenker eller kontrollerer andre.

I svangerskapet kan det ufødte barnet bli rammet av volden direkte gjennom spark og slag på morens mage eller indirekte gjennom hennes stressreaksjoner. Forskning tyder på at når gravide blir eller har blitt utsatt for vold, vil dette kunne føre til nedsatt helse og livskvalitet for det ufødte barnet, både etter at det er født og i livsløpet fremover.

Noen ganger kan situasjoner bli så krevende at vi mister kontrollen og handler i affekt. Det er veldig farlig å slå, sparke, legge hardt ned, riste eller skade et barn på andre måter. Det kan gi alvorlige konsekvenser, og i verste fall gjøre at barnet får skader for resten av livet eller at det dør. Et lite barn har tungt hode og en nakke som ikke er ferdig utviklet. Derfor er det ekstra farlig å riste et barn.

Kjenner du at det er vanskelig å tenke klart, kan det være lurt å legge barnet på et trygt sted, gå vekk og ta en pause for å få kontroll på situasjonen. Se også tips 4 og 6 for hjelp til å håndtere krevende situasjoner.

Vi vet at endel som selv har vært utsatt for vold i barndommen kan få utfordringer og vanskelige tanker når de selv skal bli forelder. Det er alltid hjelp å få, og det er viktig at du tørr å be om hjelp og veiledning hvis du trenger det. Noen synes det er flaut og vanskelig å be om hjelp, men husk at du har en bedre grunn enn noen gang: Et lite barn som helt avhengig av at deg og din omsorg. Du er ikke alene, og det er bedre å be om hjelp en gang for mye, enn en gang for lite.

Husk

I Norge er de ikke lov å skade eller misbruke barn. Det står i grunnloven og i FNs barnekonvensjon. Alle typer vold i barndommen kan føre til fysiske og psykiske helseproblemer og utfordringer senere i livet.

Innholdet på denne siden er utviklet i samarbeid med jurist Malin Albrechtsen i Bufdir.