Tips 3

Si fra hvis du ikke har det bra

Tips 3_si fra hvis du ikke har det bra

Det er normalt å ha både positive og negative tanker om det å få barn. Vær åpen og bruk tid på tankene og følelsene dine for å bli tryggere og mer forberedt på foreldrerollen.

Råd

Synes du livet er ekstra slitsomt, så fortell noen om det. Det viser styrke å be om hjelp. Du kan få god hjelp og veiledning av helsepersonell.

Svangerskapet gir ofte ulike følelser og tanker. Dette forbereder deg til å være fleksibel og gir deg muligheten til endring. Slik kan du ta imot det nye barnet på en åpen og god måte. Det er normalt å ha ulike følelser – ikke bare positive forventninger og glede. For noen kan svangerskapet by på både triste og tunge tanker. Noen opplever at tidligere vanskelige erfaringer dukker opp og tar over tanker og følelser. Det kan for eksempel være hendelser fra egen barndom, der man ikke opplevde å få den omsorgen man trengte, eller erfaringer med mobbing, sykdom, vold, rus eller ensomhet. Slike minner kan oppleves ekstra vanskelig og sårbart når man selv skal bli foreldre. Noen manglet gode rollemodeller fra egen oppvekst. Da kan det være krevende å skulle se seg selv i foreldrerollen.

Noen kan få tanker og følelser med depressivt innhold; følelse av tristhet, tiltaksløshet, tomhet, mangel på glede og mening. Det kan også gå utover nattesøvnen. Kanskje blir man ekstra bekymret når dette kobles til tanken om at man snart skal ha ansvar for et lite barn. Kvinner og menn kan ha litt ulike reaksjonsmønster på slike følelser. Kvinner kan bli tilbaketrukne og passive – kanskje gråte innimellom. Hos menn kan slike tanker og følelser noen ganger se litt annerledes ut. Menn kan reagere mer med irritasjon, frustrasjon og sinne. Det kan være anstrengende å være blivende eller nybakte foreldre når slike tanker, følelser og reaksjoner kommer.

Men vet du, svangerskapet er en tid med gode muligheter for vekst og endring. Det er mange som har ulike tanker og følelser. Det er du ikke alene om! I svangerskapsomsorgen har du mulighet til å få gode samtaler om det du – eller du og partneren din – tenker på. Dersom du synes livet er ekstra slitsomt, så vær åpen om det. Svangerskapsomsorgen skal tilpasses den enkeltes behov. Det vil si at dersom du har det litt ekstra vanskelig, så har jordmor mulighet til å sette av ekstra tid til å snakke med deg. Jordmor og lege kan også hjelpe deg eller sette dere i kontakt med andre faggrupper - som for eksempel psykolog eller familieterapeut. Å dele sine opplevelser og jobbe litt med seg selv kan gjøre deg tryggere og mer forberedt på foreldrerollen.

Det er hjelp å få også når barnet kommer. Kjenner du deg nedstemt, trist, blir lettere irritert eller har kortere lunte over tid, så kan det være på tide å be om hjelp!

Husk

Hvordan du har det påvirker hele ­familien. Det er naturlig å svinge litt i humøret. Opplever du å mangle ­glede i livet, eller føler du deg nedstemt, trist, engstelig eller irritert over tid, kan du trenge hjelp. Både menn og kvinner kan bli deprimerte både før og etter at barnet er født. Du er aldri alene!

Innholdet på denne siden er utviklet i samarbeid med Kristin Håland, jordmor og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse. Håland har en doktorgrad om vold i svangerskapet.